A Hubertus Agráripari Bt a Balaton-Nagyberek Vízitársulat közfeladati tevékenységének megfinanszírozása révén gondoskodik a Balaton-Nagyberek belvíz öblözet csatornahálózatának a fenntartásáról és a belvíz átemelésről.

Üzemelés kapcsán a műtárgyak és vízi létesítmények fenntartási feladatait a Vízitársulat üzemelési szabályzata tartalmazza. 224 km csatornahálózatot és 157 műtárgyat (áteresz, zsilip, bujtató) kell karbantartani, tisztítani.

A Hubertus Agráripari Bt.-nek kedvezőbb egységárakkal számlázza le a Vizitásulat az elvégzett munkákat, amelyeket állami tulajdonú létesítmények karbantartása esetén az állami megrendelő is elismer. Ezek a munkák építési naplóban vannak rögzítve, és a teljesítés igazolásához havonta felmérési napló készül, a felmérési naplóban rögzítésre kerülnek az elvégzett munkák, mennyiséggel együtt. A Megbízó Hubertus független műszaki ellenőr bevonásával igazolja le a teljesítést, aminek alapján a társulat számlát bocsát ki a Hubertus Bt-nek. A csatorna-fenntartási költségeken felül tételesen jelentkezik a belvízátemelés költsége is.
Ennek mennyisége rabszódikus, az elmúlt 10 év szélsőértékei 0 és 31 millió m3 közöttiek, átlagosan 15 millió m3 per év.

A szélsőséges mennyiségek miatt a m3-re vetített önköltség is széles sávban mozog, ezért egységárban nem célszerű megállapodni. Ezért ennek számlázása a ténylegesen felmerülő költségek igazolásával történik.

A Hubertusnak a Magyar Állammal kötött szerződése alapján a belvízkormányzás és átemelés éves költségeit (műtárgyak, vízi létesítmények fenntartási költségei, és belvízátemelés költségek) a Hubertus Bt. átvállalja a tulajdonos, vagyis az állam helyett, így az államháztartásnak nem kell erre forrást biztosítania.

Társulatunk 2010 óta végzi a belvízkormányzást és a belvíz átemelést, éves átlagban fenti konstrukció alapján átlag 100 millió Ft értékű szolgáltatást nyújtva a Hubertusnak.

A munkavégzés során a cégcsoport szorosabb kommunikációs csatornái miatt tekintettel tudunk lenni a Hubertus Bt termelő ágazatainak az igényeire is.

 

A vadászati ágazat tevékenységét a munkavégzés helyének és időbeosztásának a meghatározásakor tudjuk figyelembe venni, hogy minél kisebb mértékű legyen a tevékenységük zavarása.

A növénytermesztési ágazatnál a talajművelési és betakarítási munkákhoz kell figyelembe venni a szabályozott vízszinteket, a gépek mozgatásának a biztosítására, vegetációs időben pedig az optimális növényi fejlődés biztosítása végett.

A húsmarha ágazatnál a legelők optimális nedvesség tartalmát tudjuk elősegíteni a megfelelő vízszint tartásával, és az érintett csatornák szelvényének a kialakításával.

 

tól